Skip to main content

Baccarat Live-đánh baccarat

{关键字}
Thông tin chung

Input Range 0.5W ~ 30W
Attenuation 5 steps (0dB, -6dB, -12dB, -18dB, OFF)
Usable cable 600V vinyl insulated cable (indoor vinyl or heat resistant indoor vinyl cable) / Solid Cable; Ø1.8 ~ Ø1.2mm / Stranded Cable (7 cores); 0.75 ~ 1.25mm²
Terminal Push-in connector (bridging terminal)
Finish Knob / Panel / Plate; ABS resin, milk white. Case; ABS resin, black.

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
{关键字} {关键字} Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Input Range 0.5W ~ 30W
Attenuation 5 steps (0dB, -6dB, -12dB, -18dB, OFF)
Usable cable 600V vinyl insulated cable (indoor vinyl or heat resistant indoor vinyl cable) / Solid Cable; Ø1.8 ~ Ø1.2mm / Stranded Cable (7 cores); 0.75 ~ 1.25mm²
Terminal Push-in connector (bridging terminal)
Finish Knob / Panel / Plate; ABS resin, milk white. Case; ABS resin, black.

Baccarat Live-đánh baccarat

Baccarat Live-đánh baccarat