Skip to main content

Baccarat Live-đánh baccarat

Baccarat Live-đánh baccarat

- Camera giám sát

- Đầu ghi hình

- Thiết bị lắp đặt camera: Dây đồng trục, dây nguồn, nhân công lắp đặt

Baccarat Live-đánh baccarat

Baccarat Live-đánh baccarat