• • Hệ thống phát hiện       Cắt đồng thời, 4 tia đồng bộ
 • • Tia hồng ngoại               LED pulse beams, điều chế kép.
 • • Khoảng cách bảo vệ     50m/100/200 m (ngoài trời), 100/200/400 (trong nhà)
 • • Thời gian đáp ứng         50msec đến 700msec     
 • • Công xuất báo động      NC/NO (rơ le bán dẫn)
 • • Chống cạy phá               NC
 • • Chỉ thị                               LED (báo động, tín hiệu yếu)
 • • Căn chỉnh                        Ngang: ±90o, Đứng: ±10o
 • • Vị trí gắn                           ngoài trời/ trong nhà
 • • Nguồn cấp                       10 ~30 VDC
 • • Dòng tiêu thụ                  60/70/120mA
 • • Nhiệt độ                           -35oC đến 60oC
 • • Hãng Sản xuất                TAKEX – Nhật Bản